Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke

Sødisbakke består af fem specialiserede botilbud, et dagtilbud, en række serviceafdelinger sat et professions- og ledelsessekretariat.