Ydelser og matchning

Psykiatri og Udviklingshandicap er et botilbud efter almenboligloven for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

 

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med udviklingshandicap, der desuden har yderligere problemstillinger i form af fx omfattende behov for pleje, psykiatriske problemstillinger, demens, kommunikative problemstillinger og mobilitetsnedsættelse.

 

Målsætning

Den overordnede målsætning for tilbuddet er at medvirke til, at det enkelte menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse.

Der lægges vægt på den enkelte borgers behov og deres mulighed for bruge deres ressourcer optimalt. I overensstemmelse med deres udvikling bliver borgerne inddraget i de beslutninger i deres liv, som de er i stand til.

 

Ydelsesbeskrivelser

Læs mere om vores forskellige afdelinger, og hvad de tilbyder.