Skrænten

Skrænten er et botilbud for 12 voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som også har en psykiatrisk diagnose eller væsentlige psykiatriske problemstillinger, samt ofte grundlæggende personlighedsforstyrrelser.

Borgerne på Skrænten har udover deres nedsatte funktionsevne også psykiatriske problemstillinger eller en psykiatrisk diagnose. Borgerne er karakteriseret ved lettere udviklingshandicap, samt personlighedsforstyrrelser fx psykoser, OCD, borderline, skizofreni eller paranoide træk.

Borgerne i stueetagen er dog udviklingsmæssigt bredere sammensat, men har også de psykiatriske problemstillinger. Generelt har borgerne på Skrænten vanskeligheder med empati og svært ved at begå sig i sociale sammenhænge. 

Skrænten samarbejder bl.a. med Sødisbakkes sygeplejerske, en tilknyttet psykiater og neurolog, samt borgerens egen læge. Dette er bl.a. for at sikre, at borgerens medicin løbende bliver vurderet og evt. justeret, så den til enhver tid svarer til borgerens behov.

Fysiske rammer

Skrænten har til huse i en nyere bygning i to etager med seks lejligheder på hver etage. Borgerne har deres egen lejlighed med stort badeværelse, og der er desuden fælles køkkenalrum og opholdsstue. I alle lejligheder er der mulighed for at etablere tekøkken, hvis borgeren ønsker dette.

Afdelingen har egen vaskemaskine og tørretumbler, så borgere, der magter det, har mulighed for selv at sørge for vask af tøj - derudover er det muligt at etablere vaskemaskine og tørretumbler i lejligheden. 

Skrænten ligger i et stort naturskønt område og beboerne har direkte adgang til enten egen terrasse eller til have.