Bøgedal

På Bøgedal er tilbuddet rettet mod mennesker med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har behov for et tilbud, der kombinerer specialpædagogisk indsigt og plejefaglige kompetencer.

Alle borgere på Bøgedal har en eller flere fysiske eller psykiske lidelser som bevægehandicap, diabetes, syns- og hørenedsættelser og/eller demens. Borgerne har af denne grund behov for et opmærksomt personaleberedskab, der kan støtte når verden bliver vanskelig.

Bøgedal tilbyder også bolig til yngre udviklingshandicappede, der har omfattende behov for pleje/sygeplejefaglig bistand, og vi har fokus på at skabe gode levemiljøer for yngre såvel som ældre. Enkelte opgaver kan være hospicelignende i deres indhold og funktion.

Fysiske rammer

Bøgedal er opdelt i to levegrupper med otte lejligheder i hver, og hver levegruppe har eget køkkenalrum og fælles opholdsstue.

I lejlighederne er der eget toilet og bad, og der er desuden mulighed for at etablere tekøkken, hvis borgeren ønsker dette. Botilbuddet råder over alle tekniske hjælpemidler, som fx lifte, elevatorer samt hygiejnerum.

Bøgedal ligger i et stort naturskønt område.