Højbo

Højbo er et botilbud med plads til 16 borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Borgersammensætningen på Højbo spænder bredt fra yngre borgere på 20 år og til ældre borgere på 60 år eller ældre. 

De ældre borgere har udover deres udviklingshandicap også aldersrelaterede problemstillinger og tillægshandicaps som demens, psykisk handicap, diabetes, hørenedsættelse, synsnedsættelse og bevægehandicap. De kræver derfor en stor plejende indsats og et godt beredskab i forhold til at sikre trivsel og sundhed.

De yngre borgere på Højbo har ikke på samme måde behov for en plejende indsats. De er i hovedtræk mobile, men har brug for guidning i hverdagen og kræver verbal støtte med tid til at tale om store og små udfordringer i deres hverdag. 

Fysiske rammer

Højbo er opdelt i to levegrupper med otte borgere i hver, hvor hver levegruppe har eget køkkenalrum og fælles opholdsstue.

I lejlighederne er der eget bad og toilet, og der er desuden mulighed for at etablere tekøkken, hvis borgeren ønsker dette. Botilbuddet råder over alle tekniske hjælpemidler, som fx lifte, elevatorer samt hygiejnerum, hvor det ene er udstyret med spabad og loftslift.

Højbo ligger i et stort naturskønt område.